Consultanta

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

Începând cu anul 2017 societatea noastră desfășoară activitate de consultanță în următoarele domenii:

Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor publice specifice, COD CPV 79418000-7

Aceste servicii includ:

 • consiliere pentru alegerea unei   proceduri  de atribuire optime necesitații create, dintre procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • consiliere pentru realizarea strategiei de contractare pentru fiecare achiziție

având valoarea estimate peste pragurile stabilite de legile privind achizițiile publice;

 • consiliere in vederea respectării obligației de a utiliza mijloacele electronice
  pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor
  directe, astfel cum este prevăzut in actele normative;
 • îndrumare pentru utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP)
  in vederea publicării de anunțuri/invitații, documentații de atribuire, eventuale
  clarificări/erate, etc., cu respectarea regulilor de publicitate in vigoare;
 • îndrumare pentru elaborarea/întocmirea documentației de atribuire – caietul de
  sarcini sau documentația descriptiva, fisa de date a achiziției, modele de
  formulare sau contract/acord-cadru;
 • consiliere pentru stabilirea criteriilor de calificare si selecție a ofertanților si
  stabilirea criteriului de atribuire si generare DUAE;
 • furnizare de modele de documente necesare a fi  întocmite pe parcursul
  procedurilor de atribuire, precum si întocmirea si redactarea acestora, inclusiv
  a contractului de achiziție publica/acordului-cadru, precum si conceperea unor
  clauze contractuale;
 • notificarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice, precum si a altor informații utile cu privire la implicația acestora asupra activității;
 • îndrumare/consiliere pentru întocmirea punctelor de vedere la eventualele notificări si contestații ale agenților economici, pentru reprezentare in relația cu C.N.S.C., cu instanțele competente si formularea de întâmpinări/plângeri la Curtea de Apel;
 • asistentă/consiliere pe parcursul derulării procedurii de atribuire: îndrumare pentru întocmirea dosarului achiziției publice.

 

Servicii de consultanta in managementul proiectelor, COD CPV 79411000-8

Aceste servicii includ:

 • servicii de întocmire a dosarului cererii de finanțare și a documentelor accesorii;
 • managementul contractului de finanțare;
 • asistență în efectuarea plăților, întocmire și depunere cereri de rambursare/plată/avans;
 • asistență în implementarea contractelor de furnizare/servicii/lucrări;
 • asistență de specialitate pe toată perioada implementării proiectului;
 • asistență în fața instituțiilor de specialitate în cazul solicitărilor de clarificări de-a lungul implementării proiectului.

 

Beneficiind de experiența de 15 ani în domeniul managementului proiectelor a administratorului firmei, domnul Eduard Munteanu, dar și de entuziasmul tinerilor angajați, firma noastră are la ora actuală în portofoliu managementul a cca. 20 de proiecte finanțate din fonduri europene.

De asemenea societatea noastra este ofera servicii de consultanță tehnica in ceea ce priveste domeniul proiectarii, cod CAEN autorizat 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Writing Help Central has everything you need, whether you need https://qr-jump-we3.vip/white-paper-writing-sustainable/ writing help for school or for yourself. Writing Help Central’s first come online nearly a decade ago. From the start, this site has been designed to be the one-stop, practical writing help resource for all kinds of writing, from school projects to creative writing, scholarly writing, blogging, and more.

It is now even easier to find professional https://gossipbucket.com/special/1705965/entertainment-education-let-cameras-roll/ writing assistance via the internet. The site can help you with editing, proofreading, and even rewriting creative writing essays. If you need academic writing tutoring, the site offers that as well.

Writing Help Central https://www.skycity.com/privacy-policy/ offers professional academic writing https://www.revvolution.com/auto-forum/epson-printer-wont-connect-to-wifi-p-22653/6 services, including editing assignments, preparing final papers, dissertations, writing term paper, writing thesis or dissertations, and writing journal articles. The service offers articles, research papers, and dissertations from professional publishers. For assignment assistance, users can http://pgdnamtruc.edu.vn/gioi-thieu/ either choose to work with a single editor or with several editors. For guidance in editing an assignment, users can either enlist the help of a professional editor or use a variety of different methods such as spell check, re-writing the paper by hand, using a paper search tool, and more. Help is available to help choose a topic, title, introduction, and how to structure and organize a paper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *